• تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان
  • تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان

Category: مقالات

مقالات

تجهیزات سرمایش و گرمایش در ساختمان

تجهیزات سرمایشی در تاسیسات ساختمان : اولین بخش تاسیسات ساختمان مربوط به سیستم های سرمایشی از قبیل چیلر ، اسپلیت…ادامه مطلبتجهیزات سرمایش و گرمایش در ساختمان