• تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان
  • تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان

پروژه ها

پروژه های دماسازان

برخی از بهترین پروژه‌های انجام شدده توسط گروه دماسازان

مجتمع آموزشی شهدای صنعت هسته ای

کاربری مجموعه آموزشی بوده و در منطقه چهارراه کشتیرانی بوشهر قرار دارد.
سیستم سرمایشی انجام شده در این پروژه اسپلیت بوده است.

ساختمان اداری شرکت افق هسته ای

کاربری مجموعه اداری بوده و در منطقه نیروگاه بوشهر قرار دارد.
سیستم سرمایشی انجام شده در این پروژه اسپلیت بوده است.

دانشکده داروسازی شیراز

کاربری مجموعه پژوهشگاه بوده و در منطقه دروازه قرآن شیراز قرار دارد.
سیستم انجام شده در این پروژه چیلر و هواساز بوده است.

تعاونی مسکن پتروشیمی 96 واحدی

کاربری مجموعه مسکونی بوده و در منطقه گلدشت حافظ در شیراز قرار دارد.
سیستم سرمایشی انجام شده در این پروژه اسپلیت بوده است.
سیستم گرمایشی انجام شده در این پروژه رادیاتور بوده است.

از مشاوره تا اجرا پروژه ما در کنار شما هستیم تا بهترین انتخاب را داشته باشید.