• تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان
  • تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان

طراحی ، ساخت و تولید

مدل های متفاوتی از طراحی ، مختص پروژه شما تعریف و در نهایت بهترین آنها با توجه به نیاز و عملکرد انتخاب می شود.گروه دماسازان قابلیت طراحی و ساخت سیستم ها و دستگاه های خاص و متناسب با پروژه شما را دارد.