• تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان
  • تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان

تامین تجهیزات و اجرا

در این مرحله گروه دماسازان تمامی تجهیزات لازم را متناسب با طرح اختصاصی پروژه با به کارگیری تجربه و تخصص تامین می کند.تامین تجهیزات از بهترین و معتبرترین برندها انجام می پذیرد.