• تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان
  • تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان

خدمات پس از فروش

در نهایت پس از انجام تمامی مراحل، پروژه به صورت آزمایشی تست و تحویل داده می شود. از این مرحله به بعد، گروه دماسازان خدمات متنوعی را ارائه می دهد و تلاش می کند تا درخواست های شما را پس از تحویل گرفتن پروژه، به موقع و با دقت برطرف کند.